न्यायशील राष्ट्र का नया दार्शनिक गीत

वंदे न्यायभारतम्…!
वंदे भारतम्…!
सत्यं न्यायविधिप्रदम्
सत्पथदर्शितम्…!!

वसुधाकुटुम्बकंप्रियम्
निष्पक्षनायकम्..!
विश्वबंधुत्वघोषकम्
सर्वजनसुखकरम्..!!
वंदे न्यायभारतम्…!
वंदे भारतम्..!!

विद्याजीविकाप्रदम्
सुविधादायकम्…!
सृष्टिसंरक्षकारकम्
जनहितसाधकम्…!!
वंदे न्यायभारतम्…!
वंदे भारतम्..!!

राष्ट्रं सार्वभौमिकम्
सर्वहितकारकम्…!
सत्यसिद्धांतधारकम्
न्यायधर्मानुगम्…!!
वंदे न्यायभारतम्…!
वंदे भारतम्..!!
✍️??

  • (राम गुप्ता, स्वतन्त्र पत्रकार, नोएडा)